Sedmá ubytovací s.r.o.

Společnost Sedmá ubytovací s.r.o. zajišťuje komplexní servis spojený se správou, provozem a údržbou domů, bytů i nebytových prostor, které jsou v majetku Městské části Praha 7.

V technické správě je obsažena kompletní péče o objekty ( stavební a instalatérské práce, zahradnické práce, deratizační služby, apod. ), zajišťování všech revizí daných zákonem, okamžité odstranění veškerých poruch havarijní službou.

V ekonomické oblasti je hlavní činností předpis nájemného pro nájemníky, inkaso plateb, roční vyúčtování služeb.

Zajištění dočišťování komunikací speciálními stroji a sběr exkrementů.

 

   

20090706204505